BIELSKO - BIAŁA

Bielsko Biała przejazd kolejowy na ul. Wyzwolenia

Przejazd kolejowy - Wiadukt

ul.Wyzwolenia, ul.Piekarska
Bielsko Biała obwodnica wschodnia ul. Krakowska

Budowa Obwodnicy Wschodniej

ul.Krakowska, Wyzwolenia, Lipnicka